"> Заштита животне средине на војним полигонима | Завод за проучавање културног развитка

Заштита животне средине на војним полигонима

У просторијама Завода за проучавање културног развитка, 9. фебруара одржао се састанак представника Еко центра, Младих истраживача Србије и Министарства одбране и Војске Србије ради разматрања могуће сарадње на заштити животне средине на војним полигонима у Србији. Састанку су присуствовали: Дејан Загорац и Јелена Бјеговић из Еко центра, Милка Гвозденовић из Младих истраживачи Србије. Министарство одбране представљали су: потпуковник мр Ацо Галамић, Марија Зорић и Сава Дедаић, а представници Војске Србије били су: пуковник Радимило Видојковић, потпуковник Горан Пријовић, потпуковник Мирослав Стаменковић, потпуковник Есад Колашинац, мајор др Драгиша Аћимовић и капетан др Далибор Петровић. Испред Савета за екологију Градске општине Стари Град састанку је присуствовала Љиљана Петровић, секретар Савета.
До састанка је дошло на иницијативу Еко центра, односно Дејана Загорца, који је учествовао на семинарима и конференцијама мреже невладиних организација за Централну и Источну Европу „CEEWEB“ и упозано се са пројектима на заштити биодиверзитета на војним полигонима у земљама некадашњег Варшавског пакта. Подацима из неколико пројеката утврђено је да је стање биолошке разноврсности (свеукупност различитих животињских и биљних врста и микроорганизама) изненађујуће добро, понекад чак и боље него у националним парковима. Очувана природа на полигонима резулат је, пре свега, некоришћења овог земљишта за интензивну пољопривреду, непостојања инфраструктуре и ограничене приступачности за широко становништво.
Овом састанку претходио је разговор са др Зораном Јефтићем, државним секретаром у Министарству одбране. Господин Јефтић ја са за занимањем саслушао резултате ових пројеката и преко потпуковника мр Аца Галамића покренуо процедуру за даље разговоре и сарадњу.
Дејан Загорац говорио је о искуствима других држава (Мађарске, Словачке, Немачке и Чешке) у овој области, а Милка Гвозденовић је говорила о програму Европске уније „Натура 2000“ (мрежи заштићених подручја на најмање 10 одсто територије, што је и услов за приступање Европској унији) и мрежи невладиних организација која је формирана у Србији за спровођење овог програма. Потпуковник Галамић објаснио је ставове Министарства одбране и показао заинтересованост за сарадњу, истичући да се подразумева, да мониторинг животне средине на војним полигонима не би утицао ни на који начин на промену основних активности који се на њима одвијају, а које су битне за систем одбране земље. Остали представници Министарства одбране и Војске Србије изнели су своја запажања о теми и истакли неколико специфичности наше земље и наших полигона, у односу на полигоне у другим земљама источне Европе.
Саговорници су сагласни да би било добро да се у овој, 2010. години, Међународној години биодиверзитета оствари сарадња Војске Србије и институција и организација које се баве заштитом природе и животне средине уопште, Договорено је да свака страна утврди полазна становишта на којима је могућа сарадња. Потпуковник Галамић предложио је да се организује посета неком полигону и стрелишту и да се на лицу места утврди потреба и могућност реализовања једног оваквог пројекта. Додао је да је заједничка сарадња у складу са активностима Министарства одбране и Војске Србије ка већем отварању према јавности и сарадњи са различитим друштвеим организацијама.
Представници Еко центра и Младих истраживача изразили су велико задовољство почетком сарадње са Војском и Министарством, највили нове активности и могућност конкурисања код домаћих и страних фондова на заједничким пројектима. Уосталом, закључено је, сви имамо исти циљ – очување здраве и безбдне животне средине за генерације које долазе.