"> В. Милановић, Б. Субашић, Б. Опачић, Жене у јавним установама културе | Завод за проучавање културног развитка

В. Милановић, Б. Субашић, Б. Опачић, Жене у јавним установама културе

Однос културе и родне равноправности је мултидимензионалан. Култура је поље које омогућава равноправност у стваралаштву и испољавању креативног потенцијала жена и мушкараца, али је култура и снажан алат за промоцију родне равноправности као универзалног друштвеног принципа. Додатно, култура је и значајан канал који омогућава операционализацију идеја феминизма кроз ангажовано, онлајн стваралаштво, стваралаштво на отвореним просторима, кумулацију отпора и борбе против неравноправности и омасовљавање носилаца отпора.

Преузмите публикацију (.pdf)