"> UNESCO – Међународни фонд за културну разноликост | Завод за проучавање културног развитка

UNESCO – Међународни фонд за културну разноликост

Унеско (UNESCO) је објавио позив за пријаве за финансирање пројеката из средстава Међународног фонда за културну разноликост (у даљем тексту Фонд), који је формиран на основу члана 18. Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Унеско, 2005.)

Културна разноликост је један од кључних појмова на којима се темељи утицај културе у програмима одрживог друштвеног развоја, као и борба против негативних ефеката економске, технолошке и политичке глобализације. Овај појам такође афирмише културну политику базирану на поштовању људских права, промоцију интеркултурног дијалога, борбу против свих облика дискриминиације, заштиту језика, културног наслеђа и културних израза мањинских народа, група и заједница, мултуикултурализам и лингвистичку разноликост.

Сврха Фонда је промовисање одрживог развоја и смањење сиромаштва у земљама у развоју. Фонд подржава пројекте који имају за циљ да подстакну појаву динамичног културног сектора, пре свега тако што ће омогућити увођење нових културних политика и културних индустрија, или јачање постојећих.

Фонд ће подржати програмe и пројекте који су дизајнирани да:

• Омогуће увођење културних политика које штите и промовишу разноликости културних израза и, по потреби, јачају одговарајућу институционалну инфраструктуру (термин „Институционална инфраструктура“ не би требало тумачити као објекте физичке изградње или обнове, већ у контексту менаџмента, људских ресурса, итд.)

• Ојачају постојеће културне индустрије;
• Подстичу стварање нових културних индустрија
У специфичним случајевима, Фонд ће подржати такве активности које имају за циљ заштиту културних израза од изумирања, оних који су угрожени, или којима је потребна хитна заштита, као и оних који обезбеђују могућности за изградњу капацитета.
Максимални износ за који се аплицира код Фонда за програме/пројекте је 100.000 америчких долара.

Програми/пројекти који нису прихватљиви за аплицирање код Фонда су:
• они чији је циљ пребијање дефицита, враћање дуга или плаћања камате
• односе се искључиво на производњу културних израза
• односе се на активности физичке изградње/обнове објеката.
Позивамо све заинтересоване институције, владине и невладине организације, као и представнике рањивих и других друштвених група (жене и остале различите друштвене групе, укључујући особе које припадају мањинама и аутохтоне народе) да до 10 јуна 2011. пријаве своје пројекте на приложеном обрасцу, на marijana.milankov@zaprokul.org.rs и ivana.zecevic@kultura.gov.rs.
Захтеви се попуњавају на енглеском или француском језику у приложеном формулару у дигиталној форми (.doc file), величина фонта требало би да буде 10 или већа, специјалне карактере и декоративне фонтове би требало избегавати.
Обавештење о пројектима/програмима који су успешно прошли на конкурсу уследиће у децембру 2011.
Све пристигле пријаве биће достављене на евалуацију Националној комисији за Унеско при Министарству спољних послова РС. Националне комисије су задужене да ураде преглед и оцену пристиглих пројеката, како би утврдиле да ли су пријављени пројекти релевантни, да ли испуњавају предметне приоритете, као и да испитају њихову одрживост. Национална комисија је у обавези да направи предселекцију пристиглих пројеката тако што ће предложити Фонду на разматрање маскимално четири пројекта из Србије (максимално две апликације попуњене од стране институција и максимално две апликације невладиног сектора).
Након ове процедуре, изабрани пројекти ће бити прослеђени Секретаријату Унеска. Детаљније информације могу се добити и на интернет адреси http://www.unesco.org/culture/en/diversity/convention.
За сва специфична питања око апликационог процеса, можете се директно обратити и Секретаријату Унеска на: IFCD.Convention2005@unesco.org

ПРИЛОЗИ:
• Апликациони формулар
• Конвенција о заштити и унапређењу разноликости културних израза
• Додатне информације при конкурисању
• Често постављена питања (FAQ)