"> UNESCO Конвенцијa о заштити и унапређењу разноликости културних израза | Завод за проучавање културног развитка

UNESCO Конвенцијa о заштити и унапређењу разноликости културних израза

Завод за проучавање културног развитка је заједно са Министарством културе и информисања одређен за Контакт тачку (према члану 9. и 28. Конвенције) за Србију за промовисање и имплементацију Конвенције о заштити и промоцији разноликости културних израза (УНЕСКО, 2005) и размену информација које се односе на Конвенцију.

С обзиром на ову чињеницу, у плану рада Завода за 2017. годину је израда извештаја о мерама и дометима у области културне политике које је Република Србија применила у последње четире године са циљем подстицања и подржавања развоја културних разноликости. Израда извештаја подразумева интензивну сарадњу са институцијама културе, организацијама цивилног сектора, као и доносиоцима одлука на свим нивоима културног развоја. Завод ће у сврху ефикасне израде овог свеобухватног извештаја, у процес прикупљања и анализе података, укључити организације цивилног сектора и експерте из различитих области културне продукције и креативних индустрија. У плану је и присуствовање једном од заседања Скупштине или Комитета Унеска.

Рад на пројекту до 2017. године

Србија је једна од 135 чланица које су закључно са 2014. годином, приступиле Унесковој Конвенцији о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions). Конвенција је усвојена 2005. године на 33. Генералном заседању Организације уједињених нација за културу, науку и образовање 20. октобра 2005. године, а ступила на снагу 2007. године. Република Србија је Конвенцију ратификовала 2009. године. Уз Конвенцију усвојен је и комплетан сет оперативних смерница за спровођење Конвенције како би се основна начела Конвенције што боље презентовала у пракси.
Конвенција је документ усвојен у сврху заштите, промоције и унапређења разноликости културних израза, односно креативности и уметничког стваралаштва. Овај важан међународни документ посвећен је неговању, подстицају и стварању социјалних услова који омогућавају различите креативне и уметничке изразе. Посебан циљ Конвенције је подршка сарадњи и размени међу земљама различитих културних и друштвених контекста, као и развој економских аспеката уметности и стваралаштва који ће коначно довести до унапређења културе. Конвенција нарочито подстиче на сарадњу у области културе, културну размену и јачање тржишта уметничких добара као битне компоненте развоја културе. Усвајање Конвенције имало је веома позитивне резултате у пракси. Потврђивањем ове Конвенције у Парламенту, обезбедили су се услови за примену првог међународног инструмента који регулише питања очувања и развијања културне разноликости, чиме се битно утиче на остваривање фундаменталних слобода и права грађана, гарантованих у националном законодавству Законом о култури (Службени гласник Републике Србије, 72/2009), Законом о јавном информисању (Службени гласник Републике Србије, 83/2014), Законом о заштити права и слобода националних мањина (Службени гласник Републике Србије, 1/2003 – Уставна повеља и Службени гласник Републике Србије,72/2009 – др.закон и 97/2013 – одлука УС).
Завод за проучавање културног развитка је, уз Министарство културе и информисања, одређен за контакт тачку (према члану 9. и 28. Конвенције) за Републику Србију ради промовисања и имплементације начела Конвенције. Редован рад контакт тачке у ту сврху обухвата неколико активности:

Oрганизацију различитих програма и материјала који доприносе бољем упознавању јавности са Конвенцијом

Завод за проучавање културног развитка и Министарство културе и информисања Републике Србије су у два наврата, 2009 и 2014. године, штампали српску верзију Конвенције за заштиту и унапређење разноликости културних израза. Публикација је доступна онлајн и на званичном сајту Конвенције.

Oрганизовање предселекционог процеса за конкурс Међународног фонда за културну разноликост

Међународи фонд за културну разноликост (International Fund for Cultural Diversity) сваке године расписује конкурс и пружа подршку иновативним пројектима из области културног стваралаштва и културне политике. Сваке године, почев од 2010. године, Завод у сарадњи са Министарством културе и информисања, редовно организује предселецију националних пројеката поводом конкурса Међународног фонда за културну разноликост. Пројекте сваке године оцењује посебна новоформирана комисија коју чине експерти за креативну економију, културну политику и уметничко стваралаштво. Национални панел експерата бира највише четири пројекта које шаље у Париз на завршни избор пројеката који добијају подршку Међународног фонда за културну разноликост. До сада су у шест циклуса подршку Фонда добила два пројекта из Србије: Професионални развој културних предузетника у Србији 2009. године и Јачање локалних и регионалних институционалних капацитета у циљу дефинисања политика за развој културних индустрија у Србији 2014. године са планом коначне реализације у 2016. години

Oбележавање Светског дана културне разноликости за дијалог и развој,

21.маја сваке године који служи за повезивање институција и организација у култури и других релевантних актера са темама Конвенције како би их применили у свом раду. До сада је организовано неколико битних програма који су за тему имали: промоцију пројеката из региона који су добили подршку Међународног фонда за културну разноликост (2012); стање и развој културних индустрија у Србији (2013) и могућности коришћења наслеђа у креативној економији (2014). У 2015. години тема скупа у мају биће Кинематографија као средство комуникације и сарадње.

Присуство на редовним састанцима земаља чланица Конвенције

Два пута годишње одржавају се састанци земаља чланица Конвенције у седишту Унеска у Паризу – Генерална скупштина, сваке друге године у јуну месецу и Сасатанак међувладиног комитета, сваке године у децембру месецу. На тај начин Република Србија има могућност да да свој допринос у уобличавању активности и других сегмената Конвенције. До сада су састанцима присуствовале Маријана Миланков, Ана Стојановић и Бојана Субашић (као представнице Завода) и Ивана Зечевић (као представница Министарства културе и информисања Републике Србије).

Креирање извештаја о стању и развоју културе, културне политике и културних индустрија

Сваке четврте године контакт тачке Секретаријату Унеско Конвенције 2005 доставља детаљан извештај према Унесковим специјализованим формуларима ради праћења културних тенденција и компарације земаља чланица, које у крајњем циљу доводе до унапређења сарадње и размене у култури. Свој први Четворогодишњи извештај  Србија је сачинила 2013. године.

 

Погледајте званичне пропагандне филмове:

Unesco Official – Cultural Diversity
Corporate film of the International Fund for Cultural Diversity
CULTRIP, a trip through cultural industries

Досадашње активности:

2015: Конкурс Међународног фонда за културну разноликост
2014: Светски дан културне разноликости за дијалог и развој – 21. мај 2014
2014: Конкурс Међународног фонда за културну разноликост
2013: Светски дан културне разноликости за дијалог и развој – 21. мај 2013
2013: Конкурс Међународног фонда за културну разноликост
2012: Светски дан културне разноликости за дијалог и развој – 21. мај 2012
2012: Конкурс Међународног фонда за културну разноликост
2011: Светски дан културне разноликости за дијалог и развој – 21. мај 2011
2010: Конкурс Међународног фонда за културну разноликост