"> Унапређење нематеријалне културне и гастрономске баштине- публикација  „Укуси Златибора“ | Завод за проучавање културног развитка

Унапређење нематеријалне културне и гастрономске баштине- публикација  „Укуси Златибора“

Почетком 2019. године биће објављена  публикација  „Укуси Златибора“, припремљена 2018. године, која представља континуитет вишегодишњих истраживања нематеријалне и гастрономске културне баштине у Заводу за проучавање културног развитка. У књизи је представљена  нематеријална културна баштина, укључујући гастрономију, старе занате, легенде и историјски догађаје везани за овај крај Србије.

Презентације ће се одржати у установама културе (библиотеке, музеји, културни центри) у неколико градова  у Србији.

На презентацијама ће бити присутни заинтересовани актери из области заштите и унапређења нематеријалне културне баштине у овим градовима. Поред презентације активности Завода за проучавање културног развитка разговараће се о нематеријалној културној баштини као ресурсу одрживог развоја, креирању идентитетског симбола појединих градова и подизању свести грађана о значају очувања ове баштине.

Једна од презентација, односно трибина, одржаће се у Заводу за проучавање културног развитка, на којој ће се разговарати о актуелној ситуацији у очувању нематеријалне културне баштине и начинима да се ова баштина стави у функцију одрживог развоја Србије.

Том приликом, биће отворена изложбе фотографија „Предели, храна и занати – скривена баштина Србије“ на којој ће бити изложене фотографије настале при раду на пројектима „Културно- историјска баштина националних паркова у Србији“, „Укуси Ђердапа“, „Укуси Старе планине“ и „Укуси Златибора“. У договору са представницима културних установа из других крајева Србије, који имају одговарајући излагачки простор, ова изложба би могла да буде представљена и у другим градовима.