"> Трибина “Стеван Мајсторовић“: Положаj културно-уметничког аматеризма у Србији | Завод за проучавање културног развитка

Трибина “Стеван Мајсторовић“: Положаj културно-уметничког аматеризма у Србији

Тибина је одржана у четвртак, 18. новембра са циљем да се сагледа садашње стање у аматеризму као саставном делу културе Србије и да се културна јавност ближе упозна са проблемима у овој области стваралаштва.

Учесници трибине говорили су на следеће теме:
• Примена и ефекти новог Закона о култури;
• Финансирање аматерског стваралаштва – различити модалитети финансирања програма и манифестација са освртом на Војводину, Косово и Метохију, централну Србију и Београд;
• Положај, услови рада и функционисање Савеза аматера Србије и рад у будућем времену;
• Мрежа аматерских субјеката у Републици и њихова повезаност са локалним и градским управама у организацији аматерских такмичења (смањење програмске продукције на општинском, градском и покрајинском нивоу);
• Аматерски програми у функцији неговања и чувања нематеријалне културне баштине;
• Значај културно-уметничког стваралаштва и остваривање културно-васпитних и едукативних резултата (тенденција смањења едукативних активности -семинара, радионица и других облика стручног оспособљавања).

Модератор: Мирослав Трифуновић, позоришни редитељ и председник Савеза аматера Србије

Учесници: представници Савеза аматера Србије, Савеза аматера Војводине, Косова и Метохије, Министарства културе, Министарства просвете, установа науке и културе, организатори републичких и регионалних манифестација аматерског стваралаштва, сарадници и стручњаци из различитих области аматерског деловања – позоришта, хорова, народне игре и музичког фолклора, културно-просветних заједница и других видова организовања у аматеризму.