"> Трибина „Стеван Мајсторовић“: „Какав је ваш однос према култури?“ | Завод за проучавање културног развитка

Трибина „Стеван Мајсторовић“: „Какав је ваш однос према култури?“

О веома интересантном и исцрпном истраживању понашања и ставова грађана општине Гроцка о култури, као и проблемима локалне културне понуде и потражње говорили су, на трибини одржаној у четвртак, 26. фебруара

• Зорица Атић – директорка Центра за културу Гроцка;
• Првослав Плавшић – главни истраживач;
• Бојан Милосављевић – координатор истраживања.

tribina_600

Извештај који је овде, добротом аутора, доступан, од значаја је како за истраживања друштвених особина приградских општина – које упрокос општем тренду показују демографски раст – тако и за културну политику градова којима припадају.

Током 2014. године Центар за културу Гроцка, установа културе града Београда, спровео је истраживање о ставовима и односу грађана те општине према култури. Циљ истраживања био је прикупљање и анализа свежих података са терена за потребе израде стратегија, планова рада и осмишљавање програмске концепције Центра за културу Гроцка. Требало је утврдити какав је однос становника Гроцке према области културе; какви су њихови ставови о културној понуди на територији општине; каква је информисаност грађана о активностима и програмима Центра за културу.

Примењена је методологија анкете, односно техника непосредног контакта и разговора на основу упитника, према посебном Упутству за интервјуера. Упитник је полустандардизованог типа са 50 питања и понуђеним одговорима који су допуњавани слободним исказима и самосталним образложењима. У обраду је ушло укупно 245 упитника. План узорка заснивао се на подацима Републичког завода за статистику Србије, односно Попису из 2011. године, када је општина Гроцка имала 83.907 становника. Овакве врсте истраживања се ретко спроводе и аутори студије се надају да ће допринети покретању сличних акција и у другим београдским општинама.

“Нема комплексније појаве од културе ни изазовнијег посла од њеног истраживања. То још више важи у временима великих промена, криза, сукоба, транзиције, незапослености.“ (из увода истраживања).