"> Трибина: „Родна равноправност и положај жена у медијским садржајима“ | Завод за проучавање културног развитка

Трибина: „Родна равноправност и положај жена у медијским садржајима“

По летњој паузи настављен је циклус трибина „Стеван Мајсторовић“. Прва трибина јесењег циклуса са темом „Родна равноправност и положај жена у медијским садржајима“ одржана је 22. септембра од 11 до 14 сати.

Завод за проучавање културног развитка спровео је истраживање у оквиру кога је анализиран положај жена у информативном програму пет националних телевизија у Србији. Прве резултате представила је, након уводне речи Наталије Мићуновић која је модрирала, ауторка Драгана Цветковић,

Како је Влада Републике Србије је 13. фебруара усвојила Националну стратегију за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности, у којој је једна од стратешких области уклањање родних стереотипа у средствима јавног информисања, дебата се развила око могућности и средстава за постизање тог циља. Kако је сврха ове трибине била да отпочне дијалог заинтересованих са Управом за родну равноправност учесницима нису били понуђени закључци око којих би се усаглашавали били смо у прилици да чујемо низ веома занимљивих предлога, али и описа конкретних проблема проистеклих из радног искуства активисткиња или иностраних примера.
Поред свих изречених разлика у приступима и мишљењима намеће се закључак да ће медији, упркос свим тешкоћама и неразумевању у редакцијама, играти веома значајну, ако не и најзначајнију улогу у стварању основе за провођење закона којима би национална стратегија требало да буде спроведена.

У раду су учешћа узеле: др Наталија Мићуновић, директорка Управе за родну равноправност, др Рада Дрезгић (Институт за филозофију и друштвену теорију), др Анђелка Милић (профессор емеритус Филозофски факултет), Нада Ковачевић (новинарка, Једнаке могућности), Надежда Радовић (Данас), Љубица Гојгић (Б92), Тамара Скрозза (Време), Борка Рајшић (Министарство културе), Драгана Цветковић (слободна новинарка), проф. др Зорица Мршевић (заменица Заштитника грађана за родну равноправност), Мирјана Ђурђевић (књижевница), Снежана Баралић Бошњак (ЖМИГ), Тамара Петровић (Завод за проучавање културног развитка), Настасја Радовић (слободна новинарка), Горан Живковић (ХНВО „Адра“), Снежана Грујић (гл. уредница, Сигурна породица) Светлана Трајковић (медијска аналитичарка РРА).