"> Споразум о сарадњи са Националним институтом за културно истраживање и обуку Румуније | Завод за проучавање културног развитка

Споразум о сарадњи са Националним институтом за културно истраживање и обуку Румуније

У оквиру интернационалних активности Завода за проучавање културног развитка и тежње ка развоју и снажењу међународне сарадње 25. септембра 2018. у Букурешту потписан је споразум о сарадњи између наше институције и Националналног института за културно истраживање и обуку Румуније. Споразум је у име Завода потписао директор др Вук Вукићевић, а у име Института директорка др Кармен Кројтору.

Меморандум имеђу ове две институцијe има за циљ да унапреди повезивање теоријских и практичних истраживања на пољу културе и да промовише развој билатералне и мултилатералне културне сарадње.

Завод за проучавање културног развитка у Београду има дугу традицију успешне међународне сарадње која се реализује кроз размену знања и искуства са представницима различитих институција у области културе. У сaрадњи са Националналним институтом за културно истраживање и обуку Румуније планирано је да се кроз пројекте и програме истраже и афирмишу различити актери у култури што за циљ има унапређење њиховог рада.

Представници српске и румунске установе су у наставку разговарали о пројектима и програмима који ће у будућности допринети културној размени између Србије и Румуније, у виду размене публикација, извештаја и других академских информација. Планирано је да заједнички рад институција покрене успостављање међународне комуникационе и сервисне платформе за унапређивање сарадње између две земље у области културе; али и размену примера добрих пракси у области јавних политика и стратегија за област културе, као и кохерентних системских прописа.