"> Саветовање РЕПРОГРАФИЈА У СРБИЈИ – Модел остваривања накнада од умножавања писаних ауторских дела | Завод за проучавање културног развитка

Саветовање РЕПРОГРАФИЈА У СРБИЈИ – Модел остваривања накнада од умножавања писаних ауторских дела

2010_reprografijaУ среду 10. фебруара 2010. oдржано је у Заводу за проучавање културног развитка саветовање на тему остваривања издавачких и ауторских права по основу репродуковања издања односно ауторских дела у штампаној и дигиталној форми. На саветовању су говорили Јелена Радојевић, саветница у Одсеку за ауторска и сродна права (Завод за интелектуалну својину) из Београда, Олав Стокмо – извршни директор Међународне федерације организација које се баве репрографским правима (IFFRO) из Брисела, Сања Вучковић – председница Удружења за заштиту права издавача – ZANA из Хрватске и Зоран Хамовић, саветник министра културе и издавач, који су у другом делу саветовања одговарали на питања. Саветовању је био спречен да присуствује Руди Заман, председник SAZOR-а (Словеначке ауторске и издавачке организације за репрографска права G.I.Z)

Након поздравних слова директора Завода за проучавање културног развитка Александра Лазаревића и саветника министра културе Зорана Хамовића краћим експозеом Јелена Радовић је образложила законску регулативу Србије у овој области. Обухвативши краћи историјат законодавства, она је нагласак ставила на садашње стање и дефинисала проблеме који у смислу репрографије тек треба додатно да се регулишу.

Олав Стокмо је образложио природу Међународне федерације (IFFRO) из Брисела, њен циљ и методе рада. Организација окупља 60 земаља у којима се по основу прихода од копирања само у 2008. години прикупило и носиоцима права расподелило 913 милиона америчких долара. Идеја организације је да предлаже стандарде у смислу одређивања границе између копирања за приватне и институционалне потребе и пиратерије, опорезивања копирних апарата и медија на нивоу увозника и копирница, начина на које се новац прикупља и редистрибуира. Издавачи и аутори се у свакој земљи организују и своја права обезбеђују према локалним приликама, а иницијативе проводе кроз инситутуције својих држава. Један од резултата таквог деловања је чињеница да је у IFFRO окупљено 29 европских држава, што фактички значи да је остваривање права по основу репрографије институционализовано у свим државама ЕУ.

Сања Вучковић је говорила о начину на који се у Хрватској у последње две године остварују права издавача и аутора. Опис изграђених механизама и искуства у њиховом формирању показали су се, будући на велику сличност законских решења, као изванредно користан низ информација. Описани су проблеми, отпор, незаинтересованост али и поука да је упорност, без обзира на иницијелни број учесника и супротстављене интересе разних актера у процесу, у крајњем исходу исплатива.

У дискусији која је уследила получасовној паузи предавачи су, између осталог, чврсто бранили став да интелектуална својина није социјална категорија, већ да мора да буде заштићена, у првом реду у погледу научних дела која се користе на универзитетима, а која су, глобално, прва жртва скенера и фотокопир машине. Зоран Хамовић је нагласио да се процес који се наставио и самом саветовањем неће зауставити без обзира на слабу обавештеност, незаинтересованост или отпоре заинтересованих страна. У том смислу следеће саветовање, које би требало да буде фокусирано на ауторе и њихова удружења, најављено је за април када би истим послом поново допутовао Олав Стокмо.