"> Саветовање „Култура и туризам”, Сокобања 25-26. јануар 2001. | Завод за проучавање културног развитка

Саветовање „Култура и туризам”, Сокобања 25-26. јануар 2001.

Циљ саветовања

Берза туристичко-културне понуде градова у Србији
Размена искустава и знања у области интерсекторског повезивања културе и туризма
Размена искуства и знања о улози и значају националних и локалних органа управе у обликовању туристичко-културне понуде
Размена искуства и знања о образовању кадрова за/кроз културни туризам Теме саветовања
Интерсекторско повезивање културе и туризма
Улога националних и локалних органа управе у дефинисању политике развоја културног туризма
Мултидисциплинарно образовање кадрова за / кроз културни туризам
Учесници саветовања

Републички министар културе г. Бранислав Лечић, републички министар трговине и туризма г. Слободан Милосављевић, републички министар просвете г. Гашо Кнежевић, директор Туристичке организације Србије гђа Љубица Милојевић, ректор Универзитета уметности др Милена Драгићевић-Шешић, начелник Одељења за заштиту културног наслеђа републичког Министарства културе г. Борислав Шурдић
Мр Радомир Ракић, асистент Филозофског факултета Београдског универзитета, др Драгица Томка, ванредни професор Института за географију, туризам и хотелијерство ПМФ у Новом Саду, др Марина Марковић, редовни професор Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду, медијатор саветовања др Весна Ђукић-Дојчиновић, доцент Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду и директор Завода за проучавање културног развитка
Представници културног и туристичког сектора градова у Србији који имају профилисану туристичко-културну понуду или потенцијал за развој културног туризма
Чланови локалних органа власти задужени за културу, туризам и просвету

Закључци

Општи закључак:

Србија има ресурсе, а нема културни туризам.
Посебни закључци:

1.Треба идентификовати ресурсе, а постојеће културне пројекте и програме евалуирати да би се проценили њихови стварни културни и туристички ефекти.
2.Треба успоставити међуминистарске односе, неговати сарадњу између различитих ресора на нивоу локалне, регионалне и државне управе (култура, туризам, образовање, трговина, спорт, пољопривреда, саобраћај и сл), као и између свих учесника (институција, организација и појединаца) у обликовању културно-туристичке понуде.
3.Треба наставити са организовањем и унапређивањем берзе културно-туристичке понуде Србије.
4.Локалне заједнице треба да донесу своје развојне стратегије културног туризма, што ће допринети бољем дефинисању државне стратегије у овој области.
5.Треба преиспитати и прецизније дефинисати улогу локалних туристичких организација у обликовању културно-туристичке понуде Србије.
6.Треба мултидисциплинарно едуковати кадрове и становништво у складу са потребама одрживог развоја културног туризма. Едукацију треба спроводити кроз школске и ваншколске форме:
а. школске – специјализоване школе и курсеви, специјалистичке и последипломске студије
б. ваншколске – саветовања, семинари, радионице, тренинзи, вежбе и сл.
7.Установе културе које су стратешки оријентисане на развој културног туризма треба да у своје систематизације радних места укључе и туристичке образовне профиле, а туристичке организације – образовне профиле из области културе и уметности.

Програм
Петак, 25. јануар 2001. године
10:00 – 10:15
Пројекција промотивног филма о Сокобањи
Отварање саветовања “Култура и туризам”: министар културе г. Бранислав Лечић
Отварање берзе туристичко-културне понуде Србије: градоначелник Сокобање, г. Михајло Стојановић
Интерсекторско повезивање културе, туризма и образовања, улога националних и локалних органа управе у обликовању развојне политике културног туризма
10:15 – 11:15 уводна обраћања (време излагања – 15 мин.):
Медијатор саветовања др Весна Ђукић-Дојчиновић: “Имамо ресурсе, а да ли имамо културни туризам?”
Министар културе, г. Бранислав Лечић
Министар просвете и спорта, г. Гашо Кнежевић
Министар трговине и туризма, г. Слободан Милосављевић
11:30 Директор ТОС, гђа Љубица Милојевић: “Културна компонента у развоју туризма”
11:45 Презентација маркетиншке кампање ТОС
12:00 – 13:00 Искуства учесника у области интерсекторског повезивања културе, туризма и образовања
студије случаја: Панчево, Ниш, Крагујевац, Кикинда, Краљево, Зајечар, Нови Сад, Београд, Сомбор, Ваљево, Сокобања

16:00 – 16:30 Др Марина Марковић: “Промотивне активности у туризму”

16:30 – 17:45 Презентације туристичко-културних програма и пројеката учесника (Смедерево, Бољевац, Ваљево, Лозница-Бања Ковиљача)
18:00 Отварање изложбе уметничких радова са ВИ уметничке колоније “Сокоград” и “Ми знамо судбу”, Братислава – Бате Анђелковића; укључивање у програм X Светосавских свечаности

Субота, 26. јануар 2001. године
Мултидисциплинарно образовање кадрова за/кроз културни туризам
10:00 – 11:45 Уводна обраћања (време излагања – 20 мин.):
др Весна Ђукић-Дојчиновић: “Образовање за/кроз културни туризам”
Борислав Шурдић: “Разумевање ибералес“
др Драгица Томка: “Образовање становништва и културне навике као основа успешног културног туризма”
др Марина Марковић: ”Обликовање јавног мњења кроз културно-туристичку понуду”
мр Радомир Ракић: “Етнотуризам?“
12:00 – 13:00 Искуства учесника у области мултидисциплинарног образовања кадрова за и кроз културни туризам (студије случаја: Смедерево, Лозница, Ваљево, Пријепоље (време излагања – 10 мин.)

15:30 обилазак Сокобање и Галерије
17:00 – 18:00 Презентације туристичко-културних програма и пројеката учесника: Сокобања, Зрењанин
20:00 Светосавско вече

 

ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ОКВИРУ СВЕТОСАВСКИХ СВЕЧАНОСТИ САВЕТОВАЊЕ СУ ОРГАНИЗОВАЛИ: ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ТУРИЗАМ, КУЛТУРУ И СПОРТ ИЗ СОКОБАЊЕ И ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА ИЗ БЕОГРАДА

Преузмите: Саветовање – култура и туризам