"> Сарадња Завода и Сталне конференције градова и општина | Завод за проучавање културног развитка

Сарадња Завода и Сталне конференције градова и општина

На V Седници одбора за друштвене делатности Сталне конференције градова и општина (СКГО) „Очување и промовисање културно-историјског наслеђа из перспективе локалних заједница“ одржаној 05.06.2013. Завод за проучавање културног развитка и СКГО потписали су меморадум о сарадњи. Меморандум су потписали Марина Лукић Цветић, в.д. директорка Завода, и Ђорђе Снаничић, генерални секретар СКГО.

Том приликом истраживачи Завода за проучавање културног развитка Бојана Субашић и Богдана Опачић изнеле су значајне податке из анализе стања културно-историјског наслеђа на локалном нивоу. Оне су као највеће проблеме истакле непостојање стратегија које би третирале област промоције културног наслеђа, слабу сарадњу установа културе међусобно, али и готово непостојање међуресорне сарадње између културе и туризма, слабу информисаност грађана и потребу за едукацијом на тему културног блага и учешћа у његовом очувању. Ови закључци произашли су из неколико истраживачких пројекта Завода на теме културне политике и промоције културног блага у периоду од 2009. године до данас (Локалне културне политике, Културни ресурси на нивоу округа, Културна политика на нивоу града Београда, Културно богатство региона Јужне и Источне Србије и културно богатство региона Западне Србије и Шумадије).

У том контексту, сарадња Завода и СКГО ће бити веома значајна у истраживањима у области културе, креирања значајних докумената из сфере културне политике, повезивања актера у култури и отварање сарадње између локланих самоуправа у сфери културе и њене промоције. Први корак у томе је свакако већ остварена сарадња СКГО и Завода за проучавање културног развитка на изради Гастрономског водича кроз градове и општине.

Седница Одбора за друштвене делатности СКГО била је посвећена теми очувања и промовисања културно-историјског наслеђа из перспективе локалних заједница и одржана 5. јуна 2013. године. Овај скуп ће представлити прилику за размену мишљења свих релевантних доносилаца одлука на централном и локалном нивоу, представника међународних културних мрежа, а како би се унапредило умрежавање институције културе, као и локалних самоуправа које имају материјална културно-историјска добра од изузетног значаја.