"> Шабац. Анализа културног система (2010.) | Завод за проучавање културног развитка

Шабац. Анализа културног система (2010.)

Публикација је настала као резултат теренског истраживања у Шапцу, у оквиру пројекта Локалне културне политике. Анализа представља преглед свих културних актера у организацији културног система и функционисања културне политике града (установа и актера цивилног сектора као стваралаца културне понуде, локалне управе и одељења у чијој је надлежности култура као доносилаца одлука односно креатора културне политике, медија и културне и уметничке елите као посредника у култури и публике за коју се културни садржаји креирају). Након анализе урађен је и предлог локалног плана културног развоја Шапца (предлог стратегије културног развоја за период од 2011. до 2015. године) који је предат на даљу разраду локалној самоуправи.

Преузмите публикацију