"> Родна равноправност у културном стваралаштву и делатности | Завод за проучавање културног развитка

Родна равноправност у културном стваралаштву и делатности

Родна равноправност је један од услова и значајан индикатор културног развоја и чинилац културне разноликости. Жене и мушкарци у култури, као ни у једној другој области друштва, имају готово једнак положај у могућностима за професионално и креативно остваривање. То показују истраживања Завода за проучавање културног развитка: „Преглед стања о полној структури запослених у јавним установама културе“ и „Културне навике, потребе и ставови грађана Србије“.

Ипак да ли су статистички показатељи у сагласју са субјективним осећајем? Наиме, у фокусу пројекта је како се заиста осећају жене у области културе и стваралаштва и шта виде као највеће изазове културног простора када је реч о родној димензији. Наиме, кроз дубинске интервјуе са представницама установа културе разговараће се о родној равноправности у култури.

Основни циљ пројекта је сагледавање положаја жена у савременом културном стваралаштву и то на два начина: квантитативно преко статистичких података о полној/родној структури запослених у јавним установама културе и квалитативно кроз разговоре са женама запосленим у јавним установама културе. Подаци ће бити доведени у везу са актуелном културном политиком.

Истраживач: Бојана Субашић