"> Реновирана Библиотека Завода и завршена ревизија библиотечког фонда | Завод за проучавање културног развитка

Реновирана Библиотека Завода и завршена ревизија библиотечког фонда

Библиотека Завода за проучавање културног развитка добила је нов, савременији изглед. Након извршене целокупне ревизије утврдили смо да, Библиотека има укупно 3074 јединице, од тога 2001 јединицу у монографском фонду и  1073 јединице у фонду периодике (серијских публикација), а библиотечки фонд је сада богатији за 1397 нових јединица. Такође, простор предвиђен за смештај серијских публикација је реновиран и сређен, просторије су окречене, постављен је и модеран под, а обављена је и куповина регала – полица.

Сада наша Библиотека има два одељења: Одељење монографских публикација и Одељење периодике, у две одвојене просторије у пријатном и климатизованом окружењу са четири корисничка места, интернетом и рачунарима.

Библиотека  прати издавачку делатност из области стручних публикација у земљи и иностранству ради набавке нових издања и подизања нивоа квалитета библиотечког фонда. У наредном периоду предвиђена је набавка књига и литературе из области социологије, посебно социологије културе, културне политике, историје, историје уметности, антропологије и других хуманистичких наука.

У плану за даљи развој Библиотеке је и  дигитализација старијих издања Завода и  формирање дигиталне библиотеке која ће бити доступна на сајту Завода за проучавање културног развитка. Стварају се и услови за развој међубиблиотечке позајмице у земљи и иностранству, ради лакше набавке неопходне литературе за рад истраживача, што подразумева да се Библиотека активно повеже са библиотекама у земљи и свету и са њима оствари међубиблиотечку размену. Обим послова Библиотеке, укључујући и истраживачку делатност, биће проширен формирањем текуће библиографије издања Завода за проучавање културног развитка.