"> Реедукација за културни туризам | Завод за проучавање културног развитка

Реедукација за културни туризам

Завод за прочавање културног развитка из Београда, у сарадњи са Open Society Institute из Будимпеште и Министарством културе и јавног информисања Републике Србије, реализује пројекат „Реедукација за културни туризам“. Циљ пројекта је да идентификује потребе за едукацијом кадрова у музејима који су стратешки опредељени за укључивање у туристичко-културну понуду Србије, као и да обучи музејске и туристичке раднике за послове маркетинг менаџмента у културном туризму. На овај начин музејски радници ће стећи знања која ће помоћи музејима у њиховом укључивању у туристичку понуду, док ће туристички радници стећи потребна знања о музејским фондовима као туристичко-културном ресурсу. Дугорочни циљ овог пројекта је да се кроз дизајнирање и имлементацију иновативних менаџмент стратегија развије интерсекторско повезивање културе, туризма и образовања.

Очекивани резултати овог пројекта су:

* Јасно дефинисање позиције музеја и туристичких организација у развоју културног туризма у Србији
* Едукован кадар који ће преузети активну улогу у стратешком планирању даљег развоја културног туризма
* Стварање основе за укључивање у токове развоја културног туризма у региону Полазиште пројекта засновано је на закључцима стручних скупова музејских радника као што је семинар о југословенској музеологији под називом „Како даље?“ одржан у Крушевцу од 5. до 7. октобра 2001. године. Сличне резултате показало је и саветовање „Култура и туризам – интерсекторско повезивање и мултидисциплинарно образовање” одржано у Сокобањи од 25. до 27. јануара 2002. године.

Дебата 15. новембра 2002.

Пројекат је започет дебатом Позиција музеја у развоју културног туризма, одржаном у Заводу за проучавање културног развитка. Модератор дебате била је Неда Јевремовић, виши кустос Народног музеја у Београду и вођа пројектног тима, а комодератор Јово Анђић, туризмолог. Директори и представници музеја и туристичких организација су том приликом указали на потребу за едукацијом кадрова, а нарочито у областима маркетинг менаџмента и односа са јавношћу.

Након дебате отпочело је истраживање чији је циљ да испита потребу за доедукацијом кадрова свих музеја и туристичких организација у Србији. Анализа резултата упитника указала је на њихову нарочиту потребу за едукацијом из области ПР-а, стратешког планирања, фундраисинг-а и анимације.

Семинари 6-9. март 2003.

Следећу фазу у реализацији овог пројекта представља серија семинара од којих су прва три одржана у Доњем Милановцу.
Теме семинара:

* Улога музеја у развоју културног туризма – светска искуства и развојне стратегије (предавач: Јован Деспотовић, помоћник министра културе Републике Србије у сектору заштите споменика културе)
* Међународна сарадња подунавских земаља (предавач: Јелена Кондић, управник Археолошког музеја Ђердап у Кладову)
* Музејски фондови као део туристичке понуде (предавачи: Борислав Шурдић, начелник одељења за заштиту културних добара у Министарству културе и јавног информисања Републике Србије и др Весна Ђукић Дојчиновић, доцент Универзитета уметности)
* Маркетинг као део иновативних стратегија музеја (предавачи: др Милена Драгићевић Шешић, ректор Универзитета Уметности у Београду и Бранислава Анђелковић, директор Музеја савремене уметности у Београду)

Предавања која су се одржавала у преподневним часовима пратиле су радионице у поподневним часовима. Теме радионица су биле:

* Стратешко планирање – медијатор: Драгана Мартиновић, истраживач – сарадник Завода за проучавање културног развитка
* Found raising – медијатори: Маша Вукановић и Маја Тодоровић, истраживачи Завода за проучавање културног развитка
* Маркетинг и односи са јавношћу – медијатор: Јово Анђић, туризмолог
* Анимација – медијатор: др Дивна Вуксановић, доцент Факултета драмских уметности

Семинаре је похађало 49 учесника из 22 града у Србији (37 учесника из 33 музеја и 11 учесника из осам туристичких организација, као и један учесник из сектора за културу Скупштине општине Ниш). Семинари су се састојали од предавања и радионица које су формиране на основу резултата истраживања. Током семинара рађена је и евалуација чији је циљ био да се процени успешност семинара у постизању основног циља (указивање на путеве развоја културног туризма – кроз повезивање рада музеја и туристичких организација), а посебно с аспеката садржаја, практичне применљивости и организације семинара.

Семинари 8-10. мај 2003.

Преостала три семинара одржана су у Београду. Теме ових семинара биле су:

* Културни туризам у великим градовима – могућности регионалне сарадње (мр Радомир Стојановић, помоћник градског секретара за привреду, сектор за туризам и мр Даниела Ангелина Јелинчић, Институт за међународну сарадњу у Загребу)
* Економија културног туризма – како увећати сопствене приходе музеја и туристичких организација (предавачи: др Бранкица Гагић, Економски институт Deloite&Touche (фискална и пореска политика) и Дејан Веселинов, портпарол Туристичке организације Београд)
* Улога медија у развоју културног туризма (предавачи: др Ратко Божовић, професор Факултета политичких наука и др Дивна Вуксановић, доцент Факултета драмских уметности у Београду)

Теме радионица биле су:

* Како створити јединствен културно – туристички производ – Гордана Стојаковић, туризмолог, Туристичко – информативни центар Нови Сад
* Како направити успешну медијску презентацију – медијатор: др Дивна Вуксановић, доцент Факултета драмских уметности у Београду
* Од локалне до регионалне сарадње – медијатор: Јово Анђић, туризмолог

Семинари су се састојали од предавања и радионица. Радионице су формиране на основу резултата евалуације претходних семинара према којима теме треба да имају израженију могућност практичне примењивости. Семинаре је похађало 42 представника музеја, туристичких организација и завода за заштиту споменика културе из 22 града у Србији. Током семинара такође је рађена је и евалуација.

Преузмите: Реедукација за културни туризам