"> Публикација: Слободан Мрђа, Позоришна публика у Србији | Завод за проучавање културног развитка

Публикација: Слободан Мрђа, Позоришна публика у Србији

Истраживање позоришне публике, које се може уклопити у један комплекс истраживања о културном животу уопште, има данас велику друштвену актуелност.Одмах се мора нагласити да је оваква тема веома сложена, с обзиром да је теоријски и емпиријски недовољно истражена код нас. Овим истраживањем обухваћена је публика свих професионалних позоришта у Србији.
На истраживачком плану, узимање било које врсте публике за предмет истраживања значи издвајање једне димензије културне потребе. Али, развојем социолошке методологије дошло се до значајних сазнања о карактеристикама посебних или специјалних публика. У свим земљама где су развијена социолошка истраживања постоји организовано систематично проучавање појединих врста публике, а однос истраживачких институција према овом предмету истраживања показује степен научног интересовања и друштвени став према значају јавности у култури.