"> Публикација: КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДОВА СРБИЈЕ. Културни ресурси градова (упоредни приказ) | Завод за проучавање културног развитка

Публикација: КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДОВА СРБИЈЕ. Културни ресурси градова (упоредни приказ)

Пројекат Локалне културне политике представља анализу стања у култури и начина спровођења културних политика у локалним заједницама у Србији. Основна идеја Пројекта је оснаживање локалних културних капацитета и подршка процесу децентрализације у области културе.

Испитивање стања у култури је спроведено у свим локалним срединама са статусом града (изузев Београда, главног града, и Новог Сада, главног административног центра Аутономне покрајине Војводине, који захтевају другачију методологију истраживања). Тачније, пројекат је обухватио 21 град у Србији величине од 66.000 до 251.000 становника који су уједно и седишта округа, односно стожери културе у датом округу. (Изузев градова Лознице и Новог Пазара, који нису центри округа, али имају статус града.)
Дескриптивна анализа и приказ који се налазе пред вама је најисцрпнији извештај до сада објављен у Србији када је у питању сектор културе у поменутим градовима. Након истраживачких посета, неколико градова је приступило изради локалних планова развоја културе. Истраживачки тим Завода који је учествовао у овом пројекту, остаје у нади да ће „Културне политике градова Србије“ имати и даљих практичних импликација, те да ће допринети стратешком развоју културе у Србији.

 

Садржај прве књиге:

1. Увод стр.5-7
2. Увид у културне политике градова Србије – упоредни приказ стр. 8-33
3. Приказ установа културе
3.1. Музеји стр. 34-50
3.2. Библиотеке стр. 51-73
3.3. Историјски архиви стр. 74-95
3.4. Заводи за заштиту споменика културе стр. 96-109
3.5. Галерије стр. 110-126
3.6. Професионална позоришта стр.127-145
3.7. Поливалентни центри стр. 146-172
4. Ставови о култури градова Србије
4.1. Запослени у буџетским установама културе стр. 173-176
4.2. Грађани стр. 177-232
5. Међуресорне области културне политике
5.1. Културни туризам стр. 233-235

Садржај друге књиге:

Преглед културе на нивоу локалних самоуправа
Ваљево стр. 5-49
Врање стр. 50-89
Зајечар стр. 90-124
Зрењанин стр. 125-170
Јагодина стр. 171-209
Крагујевац стр. 210-264
Краљево стр. 265-311
Крушевац стр 312-355
Лесковац стр. 356-401
Лозница стр. 402-434
Ниш стр. 435-483

Садржај треће књиге:

Преглед културе на нивоу локалних самоуправа
Нови Пазар стр. 5-45
Панчево стр. 46-104
Пожаревац стр.105-141
Смедерево стр. 142-180
Сомбор стр. 181-254
Сремска Митровица стр. 225-269
Суботица стр. 270-323
Ужице стр. 324-362
Чачак стр. 363-404
Шабац стр. 405-457