"> Публикација: Драгана Мартиновић, Музејска публика у Србији | Завод за проучавање културног развитка

Публикација: Драгана Мартиновић, Музејска публика у Србији

Истраживање публике музеја произашло је из целовитијег истраживања актуелног стања (културне баштине) у музејима Србије које је обавио Завод за проучавање културног развитка (у Заводу је био припремљен и обрађен упитник) за потребе конференције „Културна политика у области културног наслеђа и трансформација институција“ у организацији Министарства културе маја месеца ове године. Такође, треба напоменути да основу за ово истраживање представља истраживање које је било спроведено у музејима и галеријама Србије 1977. године (а које је рађено у Заводу), као и 1996. године (резултати су објављени у часопису „Култура“, број 97). Из наведеног се види да се оваква врста систематичног теоријског и емпиријског истраживања код нас ретко предузима, иако би требало да постане део маркетинга и менаџмента сваке музејске установе.