"> С. Мрђа, Публика Народног позоришта у Београду (2010.) | Завод за проучавање културног развитка

С. Мрђа, Публика Народног позоришта у Београду (2010.)

Истраживање публике Народног позоришта у Београду, у свим његовим аспектима, може нас упутити на решавање неких питања о будућности и развоју Народног позоришта у Београду уопште. У ситуацији недостатка истраживања ове врсте, овако постављен пројектни задатак и његово научно извођење може да допринесе бољем сагледавању положаја и перспективе Народног позоришта у Београду у нашој културној и друштвеној стварности.

Преузмите публикацију