"> Промоција публикације „Културни ресурси округа Србије“ | Завод за проучавање културног развитка

Промоција публикације „Културни ресурси округа Србије“

Аутор и координатор пројекта:
Александар Лазаревић

Сарадници на пројекту:
Бојана Субашић
Маја Миличевић
Вера Милановић
Мирјана Петровић
Ања Микић
Ивана Радоњић
Маријана Миланков
Ана Стојановић

Пројекат Завода за проучавање културног развитка Културне политике на нивоу округа Србије представља пионирски корак у сагледавању културне политике, организације мреже културних актера и културних садржаја у Србији. Истраживачки тим Завода је у периоду од годину дана извршио припрему, послао упитнике које садрже све битне информације за преглед културне политике, организовао обиласке и разговоре, спровео дубинске интервјуе са представницима свих актера у култури. Пројекат се природно наставио на активности Завода из 2009. године када је током теренског рада, у оквиру пројекта Локалне културне политике сагледана и анализирана организација културе у 21 граду Србије.
Публикација под називом Културни ресурси округа Србије представља најкомплетнији увид у локалну културу у Републици Србији начињен у последњих неколико деценија. Стога може бити значајна емпиријска основа за размишљање како на националном тако и на локалном нивоу. У публикацијиКултурни ресурси округа Србије стручна и шира јавност има прилику да се упозна са мноштвом систематизованих информација које, заједно са другим социоекономским показатељима, бацају додатно светло на стање и функционисање система културе у данашњој Србији.
Истраживачки тим Завода за проучавање културног развитка који је учествовао у овом пројекту изражава наду да ће публикација Културне политике на нивоу округа Србије да допринесе развоју културе у Србији.