"> Промоција монографије „У ДРУШТВУ НАЈБОЉИХ. Вокална група “Пироћанке“, оркестар и солисти“ | Завод за проучавање културног развитка

Промоција монографије „У ДРУШТВУ НАЈБОЉИХ. Вокална група “Пироћанке“, оркестар и солисти“

У четвртак 13. децембра у 13 часова одржана је промоција монографије коју је уредила доц. др Весна Миленковић, а приредили Василије Петровић, Славица Цветковић, доц. др Дејан Миленковић.

Учесници:
• проф. др Бранимир Стојковић, Факултет политичких наука, Београд
• проф. др Димитрије Големовић, Факултет музичке уметности, Београд
• проф. др Никола Рацков, Факултет музичке уметности, Београд
• проф. др Андрија Димитријевић, Факултет драмских уметности, Београд
• проф. др Драгана Динић, Висока школа социјалног рада, Београд
• доц. др Весна Миленковић, Висока школа за комуникације, Београд

„…Пироћанке су у својим јавним наступима истовремено презентовале и репрезентовале. Презентовале су себе, а репрезентовале – свој завичај. Кључну улогу у откривању изворних народних песама и музике (кола) има Василије Петровић као дугогодишњи руководилац Пироћанки који је имао слух и знање да препозна и презентује те изворне садржаје. Уверен сам, стога, да значај ове монографије превазилази локалне оквире, јер је њен циљ да укаже на, за сада претежно латентне могућности коришћења културног памћења (усмене традиције) и културног идентитета Пирота као прворазредног развојног агенса…“

проф. др Бранимир Стојковић
Факултет политичких наука, Београд

„Монографија која је пред вама саздана је у облику својеврсне хронике вокалне групе Пироћанке, те оркестра и солиста, а има за циљ да сачува успомену на настојања Пирота, малог града у унутрашњости Србије да се бави градском музичком културом. То се, наравно, чинило како избором репертоара (од сеоског, преко градског до иностраног), тако и његовом уметничком обрадом, која је типично градска, блиска оној која је својевремено била својствена композиторима српског романтизма, на челу са Стеваном Мокрањцем … “

проф. др Димитрије О. Големовић
шеф Катедре за етномузикологију
Факултет музичке уметности, Београд