"> Промоција књиге „Двоструке мањине у Србији. О посебностима у религији и етницитету Румуна у Војводини“ | Завод за проучавање културног развитка

Промоција књиге „Двоструке мањине у Србији. О посебностима у религији и етницитету Румуна у Војводини“

Промоција је одржана у четвртак, 05. новембра у 19 сати у ул. Риге од Фере бр 4 у Београд.

О књизи су говорили:
проф. др Данијел Синани, Филозофски факултет у Београду
проф. др Милан Вукомановић, Филозофски факултет у Београду
др Радмила Радић, Институт за новију историју Србије
др Марија Мандић, Балканолошки институт САНУ
др Александра Ђурић Миловановић, ауторка

Књига Двоструке мањине у Србији. О посебностима у религији и етницитету Румуна у Војводини посвећена је савременим религијским феноменима – појави неопротестантских заједница (назарена, адвентиста, баптиста и пентекосталаца) међу Румунима у Војводини и променама које настају у њиховом етничком идентитету обраћењем у неопротестантизам. Пример Румуна неопротестаната као двоструке мањине, у етничком и религијском смислу, пружа увид у читав мозаик односа између кључних елемената идентитета – етницитета, религије и језика.

korice_web

– Књига Двоструке мањине у Србији. О посебностима у религији и етницитету Румуна у Војводини представља тематску и методолошку новину у антрополошким истраживањима код нас. Научни резултати које је ауторка представила у књизи не само да доприносе отварању нових сазнања о савременим религијским феноменима, већ ће свакако утицати и на даљи развој сличних истраживања, сматра академик Војислав Становчић.
Применом и развојем теоријског концепта двоструких мањина, намера ауторке била је да укаже на могућности новог приступа у проучавању вишеструких облика мањинских идентитета у Србији. Студија представља важан допринос упознавању разноликости верског живота румунске заједнице у Војводини, као сагледавању међурелигијских односа у срединама које се сматрају мултиконфесионалним и мултиетничким.

– У књизи Двоструке мањине у Србији. О посебностима у религији и етницитету Румуна у Војводини др Александра Ђурић Миловановић уводи нови концепт двоструких мањина у етничком и религијском смислу, у домаћа антрополошка и социолошка истраживања малих верских заједница у Србији. Књига представља квалитативан искорак који ће умногоме допринети унапређењу будућих истраживања конфесијских и мањинских заједница у Србији уопште, објашњава др Радмила Радић са Института за новију историју Србије.

Др Александра Ђурић Миловановић је научни сарадник у Балканолошком институту Српске академије наука и уметности у Београду. Докторирала је на Филозофском факултету у Београду на Одељењу за етнологију и антропологију, мастер студије завршила је на Факултету политичких наука у Београду, а основне студије на Филолошком факултету – румунски језик и књижевност. Области њеног научног интересовања су у домену антропологије религије, мањинских права и етницитета. Прва монографија аутора Двоструке мањине у Србији. О посебностима у религији и етницитету Румуна у Војводини објављена је 2015. године у издању Балканолошког института САНУ (Београд).