"> Промоција часописа Култура бр 131: ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И ЖЕНСКИ ЕКСПЕРТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ | Завод за проучавање културног развитка

Промоција часописа Култура бр 131: ЛИКОВНА УМЕТНОСТ И ЖЕНСКИ ЕКСПЕРТСКИ ПОТЕНЦИЈАЛ

Одржаће се у понедељак 12. септембра у 12ч у просторијама Завода за проучавање културног развитка, Риге од Фере 4.

На промоцији ће говорити:
уреднице тема, проф. др Ангелина Милосављевић и проф. др Владислава Гордић Петковић,
ауторке текстова, проф. др Дивна Вуксановић и мр Нада Торлак

 

У помало рогобатном (многи ће критичари рећи) наслову темата Ликовна уметност као медиј масовне комуникације, крије се наша жеља да ликовну уметност покушамо да представимо као феномен који није само рефлексија естетичких начела времена када настаје, потреба и жеља наручилаца или личних тежњи самих уметника, већ је моћан преносилац и промотер идеја којима је током историје живо учествовала, а учествује и данас, у креирању актуелне стварности.
(проф. др Ангелина Милосављевић, из Уводне речи приређивача, Ликовна уметност као медиј масовне комуникације Култура бр. 131)
Мали допринос афирмисању женског креативног потенцијала даје и темат„Женски експертски потенцијал у културним делатностима“. Осам текстова који га чине афирмишу партнерство (три прилога су коауторски рад) и мултидисциплинарност – теме се крећу од анализе експертског по¬тенцијала у институцијама културе до критичке студије новинског дискурса, истраживања улоге жена у реактуализовању музичке традиције и утицаја нових технологија на женски активизам. Изразита доминација ауторки (само је један коаутор мушкарац) уверава нас да су и даље жене више усмерене према анализи сопственог положаја. Надамо се да на овоме нећемо стати.
(проф. др Владислава Гордић Петковић, из Уводне речи приређивача, Женски експертски потенцијал у културним делатностима, Култура бр. 131)