"> Промоција: Александра Савић, Музеји у јавности – јавност у музејима, музејски PR – савремени приступи | Завод за проучавање културног развитка

Промоција: Александра Савић, Музеји у јавности – јавност у музејима, музејски PR – савремени приступи

Промоција књиге гђе Савић одржана је у петак, 14. децембра 2012. године у 12 ч. у просторијама Завода, Риге од Фере 4

О књизи говоре:

MSc Славко Спасић, директор Природњачког музеја
проф. др Мирјана Глигоријевић, Економски факултет у Београду, рецензент
мр Мила Карас, музејски саветник Природњачког музеја, рецензент
Наташа Павловић Бујас, директор, Блумен Груп и члан УО Друштва Србије за односе с јавношћу
Александра Савић, аутор

Књига „Музеји у јавности, јавност у музејима; музејски ПР – савремени приступи“, даје преглед из области музеологије, савремене улоге музеја у друштву, али и значај и примену односа с јавношћу кроз унапређење рада музеја као непрофитне институције. У књизи су детаљно описане методе и технике односа с јавношћу у пословању музеја, односи с медијима, спонзорисање музеја и музејски маркетинг, образовна улога музеја, друштвено одговорно пословање, истраживање и анализа публике, као и други апекти односа с јавношћу, а представљени су и бројни примери из праксе. Циљ публикације је да се читаоцима представи значај музеја и његов позитивни утицај на друштво, као и важност односа с јавношћу у савременом раду музеја.

Публикацију су подржали: Министарство културе и информисања Републике Србије, Музејско друштво Србије, Национални комитет ИКОМ Србија и Друштво Србије за односе с јавношћу. Издавачи су Завод за уџбенике и Природњачки музеј.