"> Представљање публикације „Културне праксе грађана Србије“ | Завод за проучавање културног развитка

Представљање публикације „Културне праксе грађана Србије“

У четвртак 15-ог децембра у 12 часова у просторијама Завода за проучавање културног развитка Предраг Цветичанин и Маријана Миланков, аутори, представили су јавности публикацију „Културне праксе грађана Србије“.

Публикација је резултат рада на пројекту Завода, започетог у 2010. години, којим су на репрезентативном националном узорку од 1500 особа посматрани и утврђивани обрасци културних пракси грађана. Пажња аутора усмерена је на пет аспеката културних пракси: културне потребе, културне навике, укусе, знања о култури, поседовање културних добара. Поред тога истраживана је културна понуда у местима боравка испитаника која је потом упоређена са стањем културне понуде у регионима у Србији и земљама ЕУ. Резултати истраживања изнети у овој публикацији, намењеној како истраживачима тако и широј културној и политичкој јавности, поткрепљени су графичким приказима статистичких израчунавања.