"> Весна Ђукић Дојчиновић: Предлог културне политике Србије (2003.) | Завод за проучавање културног развитка

Весна Ђукић Дојчиновић: Предлог културне политике Србије (2003.)

Овај рад садржи анализу претходећих и затечене културне политике те препоруке за подизање капацитета за спровођење структуралних реформи културног система у Србији.

Предлози се односе на:

  1. дефинисање улоге Савета за културу
  2. доношење програма, стратегије и приоритета развоја кутуре
  3. дефинисање „средишта“ у децентрализованом доношењу одлука о културном развоју
  4. стварање законодавног оквира развоја културе
  5. увођење институције вишегодишњег финансирања
  6. увођење институције јавних конкурса за именовање директора

Преузмите: Предлог културне политике Србије