"> Предео изузетних одлика „КАРАШ-НЕРА“ | Завод за проучавање културног развитка

Предео изузетних одлика „КАРАШ-НЕРА“

Данас, у четвртак, 14.03.2019. у 14.00 часова у Заводу за проучавање културног развитка одржана је промоција публикације и отварање изложбе фотографија о еколошком подручју од националног и међународног значаја Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине под називом: Предео изузетних одлика „КАРАШ-НЕРА. 

др Вук Вукићевић, Геза Фаркаш, Марина Томић, др Ратко Бајчетић, мр Никола Стојнић

Окупљеној публици обратили су се: др Вук Вукићевић, директор Завода за проучавање културног развитка, др Ратко Бајчетић, в.д. помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, Марина Томић, в.д. директора Покрајинског завода за заштиту природе док су промотивни део програма образложили мр Никола Стојнић, Покрајински завод за заштиту природе те Геза Фаркаш, аутор и уредник фотографија.

На импресивним фотографијама приказана су водена и влажна станишта у меандрима Караша и око њих, као и упечатљиви биљни и животињски свет овог заштићеног подручја. „ Рукавци и мртваје су настали пресецањем Караша. У непосредној њиховој близини налази се једно од најважнијих водених и влажних станишта у Србији, рамсарско подручје „Лабудово окно“. Богате гнездеће, селидбене и зимујуће популације птица Лабудовог окна у повољним сезонама „преливају се“ и на рукавце Караша, где се гнезде ретке врсте патака, попут чегртуше и њорке, а хране се готово све врсте чапљи, чигре и вранци. У великој мртваји, на десној обали Караша, живе видре и бизамски пацови.“

Дејан Загорац, Марина Томић, др Вук Вукићевић

У циљу очувања биодиверзитета и аутентичног културно-историјског наслеђа осмишљена је ова занимљива публикација – фотомонографија: Предео изузетних одлика „Караш-Нера“ као популарно издање које интегрише природне и културне вредности на локалном нивоу. У жељи да очувамо и промовишемо суштинске природне и културне вредности подручја изузетних одлика „Караш – Нера“, као и да их приближимо широј јавности, позивамо Вас да у наредном периоду погледате ову значајну изложбу у Галерији Завода.