"> Предавање: Шарганска осмица | Завод за проучавање културног развитка

Предавање: Шарганска осмица

На тему Од културног наслеђа до културно туристичког производа – Студија случаја: Музејско-туристичка железница Шарганска осмица говориће Маја Тодоровић, истраживач Завода за проучавање културног развитка, у четвртак, 26. септембра од 12 сати.

Музејско-туристичка железница Шарганска осмица је значајан пример добре праксе на који начин се од заборављеног и девастираног индустријског наслеђа уз стратешко промишљање и планирање ствара одржив културно-туристички производ чији позитивни ефекти су видљиви не само кроз очување наслеђа већ и кроз користи које од њега имају локална заједница и туристи. Процес развоја овог туристичког производа може послужити као модел сличним иницијативама, јер представља пример како се на темељу кутурног наслеђа, кроз развој партнерства локалне заједнице и других интересних страна, може оживети сеоска заједница и локална економија.