"> Т. Јовановић, Празни простори Србије (2010.) | Завод за проучавање културног развитка

Т. Јовановић, Празни простори Србије (2010.)

Публикација мр Тамаре Јовановић је резултат истраживања феномена празних, односно „испражњених“ простора на територији Србије, као и могућностима њихове трансформације у комплексе различитих намена, а пре свега у мултимедијалне уметничке и научно-истраживачке центре. Обухваћена је прва фаза пројекта која се односи на територију Београда, односно његових 17 општина (Барајево, Чукарица, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот, Стари град, Сурчин, Вождовац, Врачар, Земун, Звездара).

Преузмите публикацију