"> Слободан Мрђа, Позоришна публика у Србији (2010.) | Завод за проучавање културног развитка

Слободан Мрђа, Позоришна публика у Србији (2010.)

Публикација мр Слободана Мрђе је резултат социолошког истраживања публике свих професионалних позоришта у Србији. Реч је о истраживању посебних публика или посебних друштвених група са циљем да се у том оквиру открију посебне публике. Оваква истраживања омогућују да се упознају неке димензије културних потреба које је на други начин немогуће спознати. У истраживању су комбинована два методолошка поступка: метод анкетног истраживања и метод случаја (case method).

Преузмите публикацију