"> ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА КУЛТУРУ | Завод за проучавање културног развитка

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ПРЕДЛОГА КАНДИДАТА ЗА НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА КУЛТУРУ

Завод за проучавање културног развитка је одређен од стране Министарства културе да спроведе поступак предлагања кандидата за чланство у Националном савету за културу из реда запослених у културно-образовној области, у складу са чланом 16. Закона о култури.
Према утврђеној процедури, предлагач за културно-образовну област, односно Завод за проучавање културног развитка, дужан је да предложи највише два кандидата.

Потенцијални кандидати могу бити запослени у центрима за културу, истраживачким центрима, филмским центрима и галеријама, и то како на централном, тако и на нивоу аутономних покрајина и локалне самоуправе.

За члана Савета не може да буде изабрано лице које је именовано, изабрано или постављено на функцију у државном органу, органу аутономне покрајине и органу јединице локалне самоуправе.

Чланови Савета се бирају из реда угледних и афирмисаних уметника и стручњака у култури, на период од пет година.

Галерије, истраживачки и филмски центри дужни су да доставе предлог у виду једног кандидатa испред своје установе, док ће културни центри који се налазе у центру округа извршити селекцију предлога кандидата из реда запослених у културним центрима са територије датог округа и предлог у виду једног кандидата за одређени округ доставиће Заводу за проучавање културног развитка.

Рок за подношење предлога кандидата са биографијом је 5. фебруар 2010. године.

По достављању предлога кандидата, Завод за проучавање културног развитка дужан је да списак кандидата са биографијама достави комисији која ће извршити селекцију према критеријумима стручности и досадашњих постигнућа. Комисија ће бити сачињена од по једног представника културних центара, галерија, истраживачких, филмских центара и организатора овог поступка. Комисија ће изабрати два кандидата као представника културно-образовне делатности.

Након завршеног поступка избора два кандидата за чланове Националног савета испред културно-образовне делатности, Завод за проучавање културног развитка ће, најкасније до 10. фебруара 2010. године, доставити предлог кандидата Министарству културе.