"> Посетиоци манифестације „Музеји Србије 10 дана од 10 до 10“ | Завод за проучавање културног развитка

Посетиоци манифестације „Музеји Србије 10 дана од 10 до 10“

Истраживачки пројекат „Музеји Србије 10 дана од 10 до 10“ пример је континуираног истраживачког процеса. Пилот истраживање проведено је 2015. године када је одржана прва манифестација, а затим су 2016. и 2017. године реализовани редовни циклуси праћења реализације манифестације, што пружа могућност планирања развоја манифестације на основу чињеница.

Пројекат такође представља пример добре праксе међуинституционалне сарадње – све активности планирају се партнерски са представницима Одбора манифестације, којима се након завршетка истраживачког циклуса презентују подаци са препорукама за наредни период.

Истраживачи: Биљана Јокић, Слободан Мрђа и Драгана Мартиновић

Координатори: Маја Маринковић и Богдана Опачић

Институционална сарадња: Народни музеј у Београду