"> Пола века на путу социологије: Милош Немањић, социолог културе | Завод за проучавање културног развитка

Пола века на путу социологије: Милош Немањић, социолог културе

Књига Пола века на путу социологије: Милош Немањић, социолог културе 1964-2014. године, у издању Завода за проучавање културног развитка, Адлигата – музеја књиге и путовања и преко 20 пренумераната, представљена је у уторак 12. маја у Заводу за проучавање културног развитка. Књига је посвећена педесетогодишњици професионалног рада социолога Милоша Немањића.

misha_3

На промоцији су говорили Марина Лукић-Цветић, директорка Завода, Слободан Мрђа, уредник, Зоран Гудовић, Бојана Вукотић и Милош Немањић. Промоцији је присуствовао велики број колега, сарадника, пријатеља и поштовалаца колеге Милоша Немањића, који је искористио прилику да уручи примерке књиге пренумерантима.

misha_2

Милош Немањић је један од пионира и истраживача у области социологије културе у Србији. Већина његових радова спада у ову област, почев од дипломског рада преко магистарске тезе до докторске дисертације и ова усмереност је све време „једног живота посвећеног социологији“ присутна у свим истраживањима које је овај социолог обавља већ више од пола века.

У теоријском смислу, у свом научно-истраживачком раду Милош Немањић се није чврсто држао само једне опште социолошке теорије, али је француска социолошка школа, ипак, оставила највише трага на његово научно формирање и усмерење.

С обзиром на то да се у време када се Милош Немањић определио за проучавања из области социологије културе наша социологија налазила у фази „научног сазревања“ и својеврсне „научне младости“, истраживања социолошких феномена била су од непроцењивог значаја за коначно конституисање социологије као научне дисциплине код нас. Одмах након формирања Катедре за социологију на Филозофском факултету у Београду, почела су озбиљнија социолошка истраживања друштвене структуре југословенског друштва, а посебно место су заузимала истраживања проблема културе, посебно радника у култури и публике, где је Милош Немањић својим истраживањима дао велики допринос. Отварајући бројна питања из ове области, допринео је бољем познавању и разумевању нашег културног стваралаштва и коришћењу његових резултата у процесима друштвеног развоја, посебно наглашавајући значајност културе и културног живота једног народа за његов цивилизацијски развој.

misha_1

На први поглед, чини се да је ова књига наставак прве, биографско- библиографског прилога посвећеног четрдесетогодишњици професионалног рада др Милоша Немањића „Пут у социологију“, али се ова концепцијски разликује због тога што је у првој сам аутор писао о свом путу у социологију, док у овој колеге говоре о раду Милоша Немањића током тог, по много чему, јединственог пута.

Потреба за овом другом књигом произашла је и из чињенице да је библиографија увећана за преко 100 библиографских јединица, што је плод десетогодишњег рада овог социолога од 2004. до 2014. године, као и из чињенице да је он у међувремену био изузетно активан у једној социјално-хуманитарној организацији, каква је Геронтолошко друштво Србије.

Иначе, у комплетној библиографији Милоша Немањића од 1964 до 2014. године, налази се 31 монографија, 373 прилога у зборницима и периодичним публикацијама, 38 рецензија, предговора и поговора и 20 приказа књига.

publika