"> М. Вукановић, Поглед на културу. Закони и праксе у Србији и пет држава чланица ЕУ (2011.) | Завод за проучавање културног развитка

М. Вукановић, Поглед на културу. Закони и праксе у Србији и пет држава чланица ЕУ (2011.)

Највећи број дебата које се воде око неке јавне политике (а културна политика није изузетак) односе се на предлоге регулативе и расподелу средстава. Разлог томе је што су закони и финансије најважнији инструменти спровођења јавне (културне) политике.
Проучавање закона је један од начина да се сагледа како функционишу домени јавних политика и како се генеришу идеје за унапређење или мењање постојећих јавних политика. Проучавање закона је важно и за проучавање културе зато што је закон усађен у култури. Правни систем једног друштва рефлектује његове фундаменталне вредности и нормативни поредак. Истовремено, закон конституише културне праксе, дефинише друштвене идентитете и разумевање друштвених односа. (из уводних напомена)

Преузмите публикацију