"> Побољшање статуса младих неафирмисаних уметника | Завод за проучавање културног развитка

Побољшање статуса младих неафирмисаних уметника

Овај пројекат започет је 2008. године и његова израда је трајала до краја 2009. с обзиром да смо наишли на потешкоће у првом кораку, тј. прикупљању података – број студената завршних година је мали, а одзив је био слаб, тако да је требало времена да се дође до репрезентативног узорка.

Предмет истраживања је положај младих неафирмисаних уметника и може да пружи подстицај за већу ангажованост младих неафи рмисаних уметника и младе генерације уопште, да кроз сагледавање сопственог положаја у друштву створи могућност за решавање кључних питања савременог живота и своје будућности.

Криза идентитета, психичка оптерећења, непостојање система вредности, безперспективност, економска зависност због незапослености представљају последице које стоје у уској вези са социоекономском и културно историјском ситуацијом у друштву. Првенствено су нас интересовале карактеристике друштвеног положаја младих уметника, њихова улога у друштву, околности у којима живе, школују се и стварају и однос младих уметника према условима у којима стварају. Утврђивање материјалног положаја ове друштвене групе је показало њено стварно место у социо-професионалној структури друштва (“живети од уметности” и “проблем другог занимања”). Такође, посебан сегмент истраживања се односи на уметничке организације и удружења, однос удружења према младим уметницима, ставови и однос према удружењима од стране младих неафирмисаних уметника.

Преузмите: Побољшање статуса младих неафирмисаних уметника