"> План издања часописа „Култура“ у 2011. години | Завод за проучавање културног развитка

План издања часописа „Култура“ у 2011. години

Уредништво часописа Култура је одобрило следећи план у вези с темама бројева у 2011. години:

Култура број 130 – уредница проф. др Весна Ђукић – тема Културна политика

Култура број 131 – уредница проф. др Ангелина Милосављевић – тема Ликовна уметност као медиј масовне комуникације;
– уредница проф. др Владислава Гордић Петковић – тема Женски експертски потенцијал у културним делатностима

Култура број 132 – уредници проф. др Веселин Кљајић и проф. др Зоран Јевтовић – тема Савремени журнализам – трендови, дилеме и изазови;
– уредник проф. др Веселин Кљајић – тема Социо-културолошки и медијски аспекти PR-а или Култура односа с јавношћу

Култура број 133 – уредници проф. др Дивна Вуксановић, проф. др Драган Ћаловић и др Сеад Алић – тема Филозофија и медији;
– уредник доц. др Александар Прњат – тема Српска филозофска култура

Временски оквири припреме наведених бројева часописа „Култура“:

– текстови за 130. број часописа Култура се прихватају до 15. јануара, а штампа је у марту 2011. године
– текстови за 131. број часописа Култура се прихватају до 15. априла, а штампа је у јуну 2011. године
– текстови за 132. број часописа Култура се прихватају до 15. јула, а штампа је у септембру 2011. године
– текстови за 133. број часописа Култура се прихватају до 15. октобра, а штампа је у децембру 2011. године

Према одлуци уредништва и уз договор са приређивачима може доћи до благог одступања од наведених рокова, али не више од две недеље.
За објављивање приказа може бити додељен, као и за теоријске, научне и стручне радове, одговарајући UDK број који одређује надлежна служба Народне библиотеке Србије.
У прилогу је Категорија – тип чланка у научном часопису и Упутство за предају радова часопису Култура.

Пеђа Пивљанин,
секретар часописа Култура
Тел: 011 2187 637
Факс: 011 2638 941
E-mail: kultura@zaprokul.org.rs