"> Отварање изложбе: Здравко Јанковић, Симбол иза огледала. 10. фебруар у 19 ч. | Завод за проучавање културног развитка

Отварање изложбе: Здравко Јанковић, Симбол иза огледала. 10. фебруар у 19 ч.

Здравко Јанковић се у својим радовима бави појмом симбола и семиотиком која влада свакодневним животом савременог човека. Посматра те симболе као показатеље значајних манифестација стања друштва у коме живимо и фазе у којима се тренутно налази западна цивилизација. (…)
Изложба „Симбол иза огледала” обухвата радове из Јанковићевог опуса који се баве искључиво елементима свакодневног живота а који произилазе из популарне културе. Ти елементи су представљени кроз њихове манифестације, иконичне представе, познате сцене, обрађене и деформисане графичке приказе и њихове метаморфозе које доживљавају у судару са стварним светом у коме делују. (…)
(Из Каталога изложбе, аутор: Душан Злоколица)