"> Објављена је публикација „Култура 2014“ | Завод за проучавање културног развитка

Објављена је публикација „Култура 2014“

ekultura_front_webПубликацију Култура 2014 партнерски су приредили Републички завод за статистику и Завод за проучавање културног развитка. Публикација садржи табеларне и графичке приказе података о музејима, позориштима, биоскопима, издаваштву и медијима у Србији. Публикација је двојезична.

Подаци се прикупљају и обрађују у годишњим циклусима, на основу Споразума о сарадњи, који су потписали Завод за проучавање културног развитка и Републички завод за статистику у јулу 2013. године.

Преузимање публикације се не наплаћује.