"> ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ КАНДИДАТА ЗА НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА КУЛТУРУ | Завод за проучавање културног развитка

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ КАНДИДАТА ЗА НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА КУЛТУРУ

У складу са захтевом Министарства културе а држећи се процедуре из члана 16 тачка 2) алинеја 4) Закона о култури, дана 10. 02. 2010. године, у организацији Завода за проучавање културног развитка спроведен је поступак избора кандидата за чланове Националног савета за културу из реда запослених у културно-образовној делатности.
Поступак је спровела именована комисија у саставу:
– за председавајућу Маријана Миланков, истраживач-сарадник у Заводу за проучавање културног развитка;
– за члана Михајло Несторовић, директор Културног центра ,,Лаза Костић“ Сомбор;
– за члана Драгица Ћирић-Спасојевић, директорка Галерије савремене ликовне уметности Ниш,
– за члана Марина Ђурђевић, директорка Културног центра Београд,
– за члана Мирољуб Вучковић, в.д. директора Филмског центра Србије.
Комисија је констатовала да од 23 (двадесеттри) пристиглих биографија 15 (петнаест) кандидата испуњава услове за предлог избора за чланове Националног савета за културу док 8 (осам) кандидата не испуњава предвиђене законске услове.
Тајним гласањем и пребројавањем добијених резултата, комисија је на основу добијене већине гласова констатовала да се за избор кандидата за чланове Националног савета за културу предлаже МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ, историчар уметности, уметнички директор и виши кустос у Галерији савремене ликовне уметности у Нишу.