"> О пројекту „Вредности и културни активизам матураната Србије“ | Завод за проучавање културног развитка

О пројекту „Вредности и културни активизам матураната Србије“

Време политичких, друштвених и културолошких промена крајем 20. и почетком 21. века, представља период одрастања и друштвеног сазревања испитаника анкетираних приликом израде пројекта Интеракција вредносних и културних преференција матураната, 2011. године. Наиме, испитаници су рођени у периоду расцепа Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, у периоду грађанских ратова, а њихово детињство и одрастање дешавало се за време „великог рата вредности“, „рата“ између „традиционалиста“ и „европејаца“. Из наведеног разлога истраживаче Завода за проучавање културног развитка да ли је и у којој мери, живот у немирним временима утицао на вредносне ставове али и на навике у области културног активизма и продукције средњошколаца, односно ученика завршних разреда средњих школа, који представљају будуће носиоце друштва, и од чијих вредносних одабира зависи будућност друштва.
Циљ истраживања
Основни циљ истраживања био је утврђивање постојања везе између појединих вредносних оријентација матураната и њиховог учешћа у култури. У том погледу било је потребно сагледати колико су матуранти у Србији окренути вредносној оријентацији традиционализма коју граде национализам, ауторитаризам и патријархалност, колико су ти ставови у вези са културним навикама и понашањем. Један од циљева је и формирање културних модела и образаца на основу преференција и вредносних оријентација матураната.
Методе и технике истраживања
Истраживање је обухватало методу испитивања, техником анкете, односно путем стандардизованог упитника, који се састојао од 46 питања подељених у неколико сегмената. Само спровођење испитивања (у смислу поделе и помоћи у попуњавању) препуштено је школским педагозима и психолозима којима је након доставе упитника одржана телефонска инструктажа и објашњена сврха истраживачког рада. Школским педагозима и психолозима је дато право да сами изаберу одељења у оквиру којих ће ученици бити анкетирани.
Узорак
Истраживање је обављено у 25 града у Србији, који представљају центар округа. У сваком граду анкетирано је по једно одељење гимназије (изузетак су били Нови Сад, Крагујевац и Ниш са по два одељења гимназијских матураната и Београд са шест) и по једно одељење стручне средње школе (изузетак су, такође, били Београд са шест, Нови Сад, Крагујевац и Ниш са по два одељења у две стручне школе). Од узорком планираних 2100 ученика у 65 школа (33 средњих стручних школа и 32 гимназије) анкетирано је 1733 ученика, што чини 82,5% реализације узорка.

Преузмите публикацију „Вредности и културни активизам матураната Србије