"> Контакт | Завод за проучавање културног развитка

Контакт

Завод за проучавање културног развитка

Риге од Фере 4 11000, Београд
тел: +381 11 2637 565
fax: +381 11 2638 941
info@zaprokul.org.rs

Директор

др Вук Вукићевић, менаџмент културе и медија
тел: +381 11 2637 565
e-mail: vuk.vukicevic@zaprokul.org.rs

Часопис „Култура”

kultura@zaprokul.org.rs
Секретар:
Пеђа Пивљанин
тел: +381 11 2187 637
e-mail: pedja@zaprokul.org.rs

е-култура (http://www.e-kultura.net)

тел: +381 11 2187 873
e-kultura@zaprokul.org.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ОПШТИХ ПОСЛОВА

 

Секретар/координатор одељења

Данијела Обрадовић, дипл. правник
тел: +381 11 2637 565
e-mail: danijela@zaprokul.org.rs

Пословни секретар

Марина Живановић
e-mail: marina@zaprokul.org.rs
тел: +381 11 2637 565

Финансијско-рачуноводствени сарадник – шеф рачуноводства

Милан Томчић
e-mail: milan.tomcic@zaprokul.org.rs
тел: +381 11 2637 565

Финансијско-рачуноводствени референт

Надежда Јовановић
тел: +381 11 2187 873
моб: 065 636 25 07
e-mail: nada@zaprokul.org.rs

Служба за односе са јавношћу

Jelena Đorđević (на одређено време)
phone: +381 11 2637 565
e-mail: jelena.djordjevic@zaprokul.org.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТРАЖИВАЊА

 

Саветник/координатор одељења:

др Слободан Мрђа, социолог, тел: +381 11 2637 834, 2637 565
e-mail: boban@zaprokul.org.rs

Виши стручни сарадници/истраживачи:

др Маша Вукановић, етнолог и антрополог, тел: +381 11 2637 565
e-mail: masha@zaprokul.org.rs

др Биљана Јокић, психолог, тел: +381 11 2187 873
e-mail: biljana.jokic@zaprokul.org.rs

др Ана Стојановић, историчар уметности, доктор менаџмента у култури тел: +381 11 2637 565
e-mail: anas@zaprokul.org.rs

мр Драгана Мартиновић, теоретичар уметности и медија, тел: +381 11 2638 081
e-mail: dragana@zaprokul.org.rs

мр Маја Тодоровић, дипл. етнолог и антрополог, тел: +381 11 2187 873
e-mail: maja.todorovic@zaprokul.org.rs

Дејан Загорац, дипл. политиколог, тел: +381 11 2183 178
e-mail: dejan.zagorac@zaprokul.org.rs

Маријана Миланков, дипл. социолог, тел: +381 11 2637 565
e-mail: marijana.milankov@zaprokul.org.rs

Бојана Субашић, дипл. социолог, тел: +381 11 2637 565
e-mail: bojana.subasic@zaprokul.org.rs

Богдана Опачић, дипл. археолог, тел: +381 11 2637 216
e-mail: bogdana@zaprokul.org.rs

Стручни сарадник/организатор истраживања

Маја Маринковић, дипл. филмски и ТВ продуцент, тел: +381 11 2638 081
majam@zaprokul.org.rs

др Владимир Коларић, теоретичар драмских уметности, медија и културе, тел лок: 103
e-mail:  vladimir.kolaric@zaprokul.org.rs

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАТИЧКО – ДОКУМЕНТАЛНУ ОБРАДУ

 

Виши стручни сарадник/координатор документалиста:

Јелена Вујановић, мастер инг. организационих наука, тел: +381 11 2637 565
e-mail: jelenad@zaprokul.org.rs

Стручни сарадници:

Синиша Стефановић, дипл. историчар, тел: +381 11 2638 081
e-mail: sinisa.stefanovic@zaprokul.org.rs

Маријана Узуновски, информатичар, Microsoft Certified Professional тел: +381 11 2187 873
e-mail: marijana@zaprokul.org.rs

Пеђа Пивљанин, историчар уметности, тел: +381 11 2187 637
e-mail: pedja@zaprokul.org.rs

РАДНИЦИ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАТИЧКО – ДОКУМЕНТАЛНУ ОБРАДУ
Славко Спасић (замена)
лок. 114 slavko.spasic@zaprokul.org.rs

WEB MAIL (само за запослене): http://mail.zaprokul.org.rs/webmail/