"> Документи/извештаји | Завод за проучавање културног развитка

Документи/извештаји

Статут и систематизација радних места

Статут о изменама Статута Завода за проучавање културног развитка од 21. октобра 2019.
Статут Завода за проучавање културног развитка од 30. јануара 2016. годинe
Правилник о организацији и систематизацији послова у Заводу за проучавање културног развитка 11. јун 2018.
Сагласност Министарства културе и информисања на Правилник о организацији и систематизацији послова у Заводу за проучавање културног развитка, 10. јун 2018.
Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији послова у Заводу за проучавање културног развитка, 11. новембра 2019.

План рада Завода за 2019 усвојен одлуком УО на седници одржаној 25.01.2019.
Програм рада Завода у 2018. години усвојен одлуком Управног одбора 7. фебруара 2018.

Извештаји о раду

Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2009. (.pdf, 4.7 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2010. (.pdf, 3.2 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2011. (.pdf, 4.2 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2012. (.pdf, 4.2 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2013. (.pdf, 1.0 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2014. (.pdf, 1.0 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2015. (.pdf, 1.0 Mb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2016. (.pdf, 400 kb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2017. (.pdf, 460 kb)
Извештај Завода за проучавање културног развитка за 2018. (.pdf, 450 kb)

Конкурси:

08. 02. 2017. Конкурс за избор директора Завода за проучавање културног развитка
15. 03. 2017. Образложена листа кандидата усвојена на седници Управног одбора Завода

Остали документи:

Посебан колективни уговор за установе културе, 31. децембар 2018.
Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за установе културе, 31. јануар 2018.
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања