"> Нове сталне поставке музеја у Србији (2019/2020) | Завод за проучавање културног развитка

Нове сталне поставке музеја у Србији (2019/2020)

На основу истраживања спроведеног 2012/13. године, као и других истраживања везаних за музејске установе у Србији, издвојен је важан а недостајући сегмент за нормализовано, али и савременије функционисање наших музеја, а који се тиче нових сталних поставки. Захваљујући све већој заступљености овог горућег проблема у стручној литератури и медијима, те коначног отварања националних музеја, Музеја савремене уметности и Народног музеја у Београду, закључује се да је неопходно испитати и анализирати феномен сталне поставке, како са музеолошке тачке гледишта тако и са културолошке, социолошке, антрополошке, па и економске. Након вишедеценијске „учмалости“ наших музеја и незаинтересованости државе за њих, приметне су позитивне промене, нарочито од 2007. године, када је отворено неколико нових сталних поставки, а државни, градски и општински органи власти интензивирају радове везане за унутрашњу и спољашњу реконструкцију музеја.

Предмет другог дела истраживања јесу постојећи и могући концепти нових сталних поставки музеја у Србији који су их „добили“ након 2010. године (у првом делу су истраживане нове сталне поставке музеја урађене од 2007. до 2010. године). Полазећи од ововековног одређења музеја као места на којем се креира и презентује идентитет, наново производе наративи и значења, а артефактима интерпретира дати текст, предмет овог истраживања јесте и начин на који се формира контекст на сталној поставци, његова комуникација са корисницима, околином, локалном заједницом, те како музеј, са својим финалним „производом“ може да допринесе и урбаном економском развоју града.

Главни циљ истраживања је испитати да ли су и колико нове сталне поставке у нашим музејима конципиране према савременим музеолошким стандардима који подразумевају и активан и отворен однос према посетиоцима и целокупној заједници.

Координатор: Драгана Мартиновић