"> Нова публикација: „Жене у јавним установама културе“ | Завод за проучавање културног развитка

Нова публикација: „Жене у јавним установама културе“

Родна равноправност је један од услова и значајан индикатор културног развоја, као и чинилац културне разноликости. Како су показала ранија истраживања Завода за проучавање културног развитка, жене и мушкарци у јавним установама културе су бројчано изједначени. Ипак, да ли су статистички показатељи саобразни субјективном осећају жена у пољу културе? Због тога је фокус последњег истраживања Завода, спроведеног у другој половини 2017. године, техником дубинског интервјуа, био на томе како се жене у установама културе заиста осећају и шта виде као највеће изазове културног простора када је реч о родној димензији.

Више о родној равноправности можете погледати у новој публикацији Завода за проучавање културног развитка „Жене у јавним установама културе“.