"> Нова публикација: Културна политика националних музеја у Србији | Завод за проучавање културног развитка

Нова публикација: Културна политика националних музеја у Србији

Аутор: мр Драгана Мартиновић
Стручни сарадници: Биљана Јокић, мр Ана Стојановић
Технички сарадник: Вера Милановић

Истраживачки пројекат „Културна политика националних музеја у Србији“, који је спроведен 2010. године у Заводу за проучавање културног развитка, ослања се на истраживање „Културна политика Србије у периоду од 1989–2001“, завршено 2002. године, чији је аутор Весна Ђукић-Дојчиновић. Током 2010. године, истражени су инструменти културне политике музејских установа које се финансирају из буџета Министарства културе Републике Србије, односно које је основала Република Србија. Дубински интервјуи с директорима националних музеја обављени су током априла и маја месеца 2010. године. У циљу обезбеђивања потпунијих информација, руководиоци музеја су замољени да истраживачима пројекта ставе на располагање примерке програмских и оснивачких аката, планове и извештаје о раду, информативни и промотивни материјал. На тај начин, могли смо да стекнемо целовитију слику о последње три године рада установа.

Слободно преузимање публикације (530 Kb)