"> Д. Мартиновић, Музејска публика у Србији (2010) | Завод за проучавање културног развитка

Д. Мартиновић, Музејска публика у Србији (2010)

У овој публикацији презентована је анализа резултата анкетног истраживања музејске публике у Србији. Дат је приказ структуре и  карактеристика посетилаца, сагледане су њихове потребе, њихов однос према самом музеју и културном животу уопште, што све може да утиче на стање у музејским установама, као и на бројност посетилаца. Такође, дате су препоруке и методе за побољшање посете и повећање броја сталних посетилаца, односно за креирање праве музејске публике код нас.

Преузмите публикацију