"> Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације | Завод за проучавање културног развитка

Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације

Студија „Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације“ настала је као резултат емпиријског истраживања у 15 локалних самоуправа са највећим бројем становника нерачунајући Београд, односно најразвијенијом културном инфраструктуром, притом поштујући регионалну заступљеност градова у узорку (Крагујевац, Крушевац, Ужице, Краљево, Чачак, Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Панчево, Сомбор, Лесковац, Врање, Смедерево, Ниш и Зајечар).
Методологија је подразумевала прикупљање квантитативних података путем упитника од градских управа и јавних установа културе, као и разговоре у оквиру фокус група и интервјуе са представницима актера у култури ради сагледавања стања и анализе изазова у области културе у локалним заједницама. Студија садржи анализу културних система 15 градова, упоредну анализу на нивоу тих градова, теоријску анализу модела локалних културних политика и идентитета, као и препоруке за унапређење локалних културних политика инструментима на републичком, покрајинском и локалном нивоу.

Преузмите студију