"> Модели и инструменти културне политике града Београда | Завод за проучавање културног развитка

Модели и инструменти културне политике града Београда

Истраживање Модели и инструменти културне политике града Београда је као потпројекат издвојен из дугорочног стратешког истраживања Културне политике Србије на основу подршке Скупштине града коју је добио у оквиру конкурса расписаног марта 2002. године. Истраживање Културне политике Србије од 1989. до 2001. године је дугорочни развојно-истраживачки пројекат који је покренут 1999. године. Како је планиран да траје четири године, у 2003. ће бити реализована завршна фаза овог пројекта.

Циљеви истраживања су идентификација кључних носилаца културне политике на националном и локалном нивоу; поређење процедура за доношење кључних одлука, финансијских и других инструмената у културној политици Републике; развијање методологије за упоредну анализу културних политика у земљама југоисточне Европе; писање завршног извештаја и препоруке Министарству културе и градским органима управе. Истраживање треба да помогне започетим реформама у култури, као и дизајнирању националне и супрарегионалне културне политике.

Разлози за покретање пројекта:

У свим земљама данас се преиспитује улога државе у области културне политике, а ово истраживање има за циљ да преиспита досадашњи културни модел, као и да у току с актуелним реформама у друштву и у култури, носиоцима одлучивања на нивоу града Београда препоручи одређене инструменте културне политике у духу децентрализације, демократизације, деполитизације и деинституционализације културе – одавно заступљеним у модерним европским друштвима. А да би било могуће планирати и спровести даље реформе у области културе, уметности и медија, потребно је, пре свега, истражити и анализирати моделе и инструменте културне политике на свим нивоима одлучивања – почев од савезног па све до општинског. У периоду транзиције у који је земља ушла након избора 2000. године, социјална и културна основа друштва се мењала, а сложене друштвене промене индуковале су и промене у културној политици. Зато је приоритетни циљ овог истраживања да сагледа промене у културном систему, идентификује капацитете за процес транзиције у култури, пружи неопходну базу података за промишљање стратегије реформи и препоручи решења за планирање будућег културног развоја града, и то пре свега у области успостављања нових процедура одлучивања, али и избора одговарајућег модела и инструмената културне политике

Циљеви пројекта:

  •  Идентификација преовлађујућег модела културне политике града Београда у периоду од 1989. до 2001.
  •   Идентификација преовлађујућих инструмената културне политике у периоду од 1989. до 2001.

Институционални носилац истраживачког пројекта:

Завод за проучавање културног развитка

Аутор пројекта:

Др Весна Ђукић-Дојчиновић, доцент Факултета драмских уметности

Супервизори пројекта:

Др Милена Драгићевић-Шешић, ректор Универзитета уметности у Београду, редовни професор Факултета драмских уметности
Др Бранимир Стојковић, ванредни професор Факултета политичких наука
Др Дивна Вуксановић, доцент Факултета драмских уметности у Београду

Координатор пројекта:

Татјана Бокан, продуцент, шеф Развојно-истраживачког одељења Завода

Истраживачки тим:

Маја Митровић, продуцент, шеф ИНДОК одељења Завода,
Маријана Цветан, библиотекар-информатичар, документалиста у ИНДОК одељењу
Биљана Јокић, психолог, самостални истраживач
Драгана Мартиновић, историчар уметности, истраживач сарадник
Татјана Јокановић, правник, секретар Завода

Сарадници на пројекту:

Студенти редовних и последипломских студија Универзитета уметности, Београдског универзитета, Алтернативне академске образовне мреже
Истраживање је реализовано у периоду од септембра 2002. до фебруара 2003. године. Пројекат су финансирали Скупштина града Београда, Министарство културе Републике Србије и Фонд за отворено друштво – Будимпешта.