"> Манифестације у култури Србије – евиденција и извори финансирања | Завод за проучавање културног развитка

Манифестације у култури Србије – евиденција и извори финансирања

Руководиоци: Биљана Јокић и Слободан Мрђа

Обрада података: Маријана Цветан

Комуникација са организаторима манифестација: Синиша Стефановић, Маја Тодоровић, Пеђа Пивљанин, Душица Миловановић, Тамара Петровић Ранитовић, Маја Маринковић, Ана Стојановић, Бојана Субашић, Јелена Дамњановић, Богдана Опачић, Слободан Мрђа и Биљана Јокић

Образложење пројекта

Завод за проучавање културног развитка био је ангажован на формирању базе манифестација и фестивала у Србији, најпре током 2002. године у оквиру пројекта Геокултурна карта Србије, а затим 2010. године, у оквиру пројекта Агенда манифестација. Манифестације и фестивали у култури представљају посебан истраживачки изазов, пре свега због сложености феномена (различите програмске концеоције и организациона решења) и тешкоће у одређивању граница између манифестација које припадају области културе и оних које припадају другим областима (нпр. спорт, туризам, забава…), као и због честих промена у погледу настајања нових и нестајања старих манифестација.

Циљеви пројекта у 2013. години

Током септембра и октобра 2013. године, реализује се нови циклус прикуплљања података о мaнифестцијама и фестивалима. Основни циљеви су:
1. ажурирање основне евиденције манифестација и фестивала у Србији;
2. преглед финансијске структуре за обухват манифестација, које су 2012. године биле подржане средствима из републичког буџета.
Пројекат се реализује за потребе Министарства културе и медија Републике Србије, а резултати ће бити јавно изложени на Web презентацији Завода за проучавање културног развитка.